De juiste toolbox.

Goede gesprekken vragen om het juiste gereedschap op het juiste moment: ruimte nemen, ruimte geven en ruimte delen.

We bieden je een nuttige en geloofwaardige gereedschapskist en geen trukendoos. In onze visie is effectief gedrag altijd verankerd in je houding:

  • ruimte nemen vraagt dat je verantwoordelijkheid wilt nemen
  • ruimte geven lukt alleen als je oprecht geïnteresseerd bent in de ander
  • ruimte delen vereist de moed om te vertrouwen en je kwetsbaar op te stellen